Tato aplikace Vám umožní evidovat a archivovat své Návrhy na lázeňskou péči v elektronické podobě ve shodném formátu jako jsou předtištěné formuláře. Vyplněné návrhy si můžete u každého pacienta jednoduše znovu zobrazit a použít pro vytvoření nového návrhu.

Pro první registraci využijte volbu „Vytvořit nový účet“, pro opakované přihlášení pak využijte volbu "Přihlášení pro lékaře".

V případě dotazů nebo připomínek nás prosím kontaktujte na emailu navrhy@navrhylp.cz.

5